Doanh nghiệp tham gia được tập huấn về nhu cầu thị trường Đức, được chuyên gia tư vấn chuẩn bị hàng mẫu, nâng cao năng suất (thêm), chuẩn bị tài liệu marketing (06/2019 đến 08/2019)
Tham gia gian hàng tại Hội chợ Munich và nghiên cứu thị trường tại Đức (09/2019) gồm các hoạt động dự kiến: Kết nối khách hàng tại hội chợ, nghiên cứu xu hướng vật liệu mới (thêm) tại hội chợ, nghiên cứu xu hướng công nghệ dệt và cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư, chuyển giao công nghệ dệt của CHLB Đức
Hỗ trợ trao đổi tiếp nối với khách hàng (10/2019 đến 12/2019) gồm tham gia hội nghị khách hàng và tìm hiểu sâu về nhu cầu khách hàng, tìm kiếm thị trường hàng kỹ thuật cao (ví dụ hội chợ Bảo hộ lao động tại Dueseldorft tháng 11/2019).
Thời gian đăng ký: trước ngày 21/5/2019
Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp
Sản phẩm: chất lượng cao, có giá trị gia tăng cao.
Doanh nghiệp: đã có kính nghiệm xuất khẩu, sản xuất FOB, cam kết đầu tư sản xuất hàng mẫu, cử tối thiểu 02 người tham gia toàn bộ chuỗi các hoạt động.
Hỗ trợ
Chi phí tổ chức gian hàng, giới thiệu khách hàng, kết nối giao thương;
Chi phí vé máy bay và khách sạn cho doanh nghiệp (01 người) tham gia hội chợ tháng 09 tại Munich – CHLB Đức;
Chi phí đi lại, thăm quan nhà máy.
Liên hệ:
Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp :
Phạm Thúy Hải: 0988741415, haipt@moit.gov.vn
Dự án SIPPO:
Đỗ Phương Linh: 090 8781985, linh.do@sippo.vn
Cục Công nghiệp
Nguồn: Moit.gov.vn