Đây là chương trình bình chọn và trao tặng danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam lần thứ nhất - 2016” do Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam phối hợp với Cục Chăn nuôi và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức.
Tại buổi họp báo phát động chương trình vừa diễn ra sáng ngày hôm nay (25/5), ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho biết chương trình này sẽ tạo phong trào lao động, sản xuất, không ngừng nghiên cứu, cải tiến theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm phát triển bền vững.
“Đặc biệt, chương trình góp phần giải quyết những bức xúc của ngành chăn nuôi hiện nay; trong đó có 3 yếu tố rất quan trọng gồm: năng suất phải tăng lên, chất lượng sản phẩm cao và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm,” ông Hoàng Thanh Vân nhấn mạnh.
Theo ông Hoàng Thanh Vân, bên cạnh những kết quả đã đạt được, chăn nuôi gia cầm nói riêng và chăn nuôi nói chung ở Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn như: chăn nuôi theo quy mô nông hộ, nhỏ lẻ, năng suất thấp, chi phí đầu tư cao, thiếu liên kết, đầu ra kém ổn định, chưa giải quyết triệt để dịch bệnh… nên sức cạnh tranh của sản phẩm còn hạn chế. Trước bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, rất cần động lực để khuyến khích các doanh nghiệp, chủ trang trại, hộ chăn nuôi tìm ra hướng đi đúng, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển.
Đồng quan điểm, bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, đây là cuộc lựa chọn ra các sản phẩm tốt nhất của các doanh nghiệp để cung cấp các sản phẩm đầu vào cho người chăn nuôi; đặc biệt là các mô hình chăn nuôi trang trại. Thông qua các mô hình này người chăn nuôi, người tiêu dùng có thể lựa chọn được những sản phẩm tốt.
“Cuộc bình chọn này cũng giúp các đơn vị có thể nhìn lại và định hướng cho người chăn nuôi tạo ra nguồn sản phẩm an toàn. Đồng thời cũng là nguồn cung cấp các sản phẩm đầu vào cho các mô hình khuyến nông, bởi mô hình khuyến nông là nơi người dân có thể đến thăm quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệp để có thể áp dụng vào trang trại nhà mình,” bà Hạnh nói.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Cục Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam cùng một số doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi đã ký kết chương trình “Không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.”

Lễ trao tặng Danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam lần thứ nhất - 2016” và tôn vinh doanh nghiệp sẽ diễn ra vào tháng ​Mười năm  nay.

Những sản phẩm gia cầm đạt danh hiệu này sẽ được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn của Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, Cục Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đồng thời được dán tem chứng nhận chất lượng có thời hạn trong 2 năm.

Nguồn: Thanh Tâm/Vietnamplus.vn

Phát động chương trình “Sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam 2016”