Giải thưởng Quốc gia về Hiệu quả Năng lượng trong Công nghiệp năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 11 năm 2017 đến cuối tháng 1 năm 2018. Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả Việt Nam (VECEA) là đơn vị tổ chức giải thưởng, với sự hỗ trợ của GIZ. Đối tượng tham gia giải thưởng là các doanh nghiệp công nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, có mức tiêu thụ năng lượng từ 300 TOE/năm trở lên (tương đương với 2.000.000 kWh điện/năm) và đã thực hiện các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong khoảng thời gian từ 2011 - 2016.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, ông Đỗ Hữu Hào- Chủ VECEA cho biết: ”Mục tiêu của giải thưởng là ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đã thực hiện thành công các biện pháp tiết kiệm năng lượng, cũng như quảng bá những giải pháp này. Giải thưởng cũng nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong cả nước về nội dung hiệu quả năng lượng”.
Trong khi đó Bà Sonia Lioret, Trưởng dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (4E) của GIZ khẳng định “Đây sẽ là giải thưởng thường niên với mục tiêu tăng cường nhận thức và cam kết về sử dụng năng lượng hiệu quả trong các ngành công nghiệp. Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp có các biện pháp và kinh nghiệm trong các giải pháp tiết kiệm chi phí năng lượng, quản lý nguồn lực hiệu quả và các mô hình kinh doanh thân thiện với môi trường”.
Tại Việt Nam, các ngành công nghiệp hiện đang tiêu thụ đến 47% tổng sản lượng năng lượng. Tiết kiệm năng lượng do đó không chỉ là ưu tiên hàng đầu, để giảm chi phí về năng lượng, mà còn nhằm giúp các công ty tăng sức cạnh tranh. Tìm hiểu và áp dụng lại các sáng kiến thành công về sử dụng năng lượng hiệu quả của các doanh nghiệp khác là phương thức đơn giản và dễ dàng để các công ty có thể tiết kiệm năng lượng. ”Giải thưởng là một sáng kiến kịp thời và ý nghĩa để kết nối các doanh nghiệp và tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua các hoạt động chia sẻ và học hỏi lẫn nhau”, bà Sonia Lioret, Trưởng dự án 4E của GIZ cho biết.
 Giải thưởng Quốc gia về Hiệu quả Năng lượng trong Công nghiệp năm 2017 sẽ có 02 hạng mục giải thưởng (1) Giải thưởng Giải pháp Tiết kiệm năng lượng tiêu biểu và (2) Giải thưởng Giải pháp Tiết kiệm năng lượng độc đáo, sáng tạo. Kết quả của Giải thưởng sẽ được công bố tại Lễ Trao giải, dự diến diễn ra vào tháng 1 năm 2018. Doanh nghiệp được giải sẽ được nhận Chứng chỉ của Bộ Công thương/VECEA và được vinh danh trên các phương tiện báo chí và kênh truyền hình quốc gia, cũng như trên website của Bộ Công thương http://Tietkiemnangluong.com.vn. Ngoài ra các doanh nghiệp đạt giải cũng có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia năng lượng hàng đầu tại Việt Nam.
Nguồn: Thu Hường/Báo Công Thương điện tử