Trung Quốc là thị trường nhập khẩu dưa hấu lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng như tại các địa phương khác chưa ý thức được vai trò và tầm quan trọng của thị trường này; chưa tận dụng được các lợi ích của các Hiệp định song phương và đa phương như Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc – ASEAN (ACFTA); chưa quan tâm, nắm bắt, cập nhật được những thay đổi về thị hiếu, nhu cầu thị trường và yêu cầu của Chính phủ Trung Quốc về kiểm nghiệm, kiểm dịch và chất lượng đối với sản phẩm nhập khẩu; một số bộ phận không nhỏ thương nhân, hộ sản xuất vẫn giữ thói quen sản xuất, kinh doanh cũ dẫn đến gặp nhiều rủi ro.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã nghe đại diện các ngành hữu quan tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến tình hình xuất nhập khẩu dưa hấu và nhu cầu thị hiếu của người Trung Quốc đối với sản phẩm dưa hấu nhập khẩu; quy định về kiểm nghiệm, kiểm dịch và giám sát chất lượng đối với sản phẩm dưa hấu nhập khẩu; tình hình tiêu thụ dưa hấu tại Trung Quốc và những điều quan tâm của doanh nghiệp Trung Quốc khi nhập dưa hấu từ Việt Nam nói chung và Quảng Ngãi nói riêng; những nội dung liên quan đến việc tiêu thụ dưa hấu cũng như có chiến lược bền vững trong việc quy hoạch vùng trồng dưa đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Tại hội nghị, doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp Quảng Ngãi cũng đã ký kết Hợp đồng nguyên tắc trong việc thu mua dưa hấu trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Nguồn: Baocongthuong.com.vn