Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tham tán thương mại năm 2018 và các hoạt động có liên quan từ ngày 5 đến ngày 28 tháng 2 năm 2018.
Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018 được tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, công tác thị trường nước ngoài và xúc tiến thương mại trên cơ sở quán triệt đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài năm 2017 về đổi mới, nâng cao chất lượng và hoàn thiện công tác thương vụ cũng như tăng cường phối hợp giữa Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ Công Thương tổ chức Phiên đối thoại với các địa phương - doanh nghiệp phía Nam để trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác và phối hợp công tác giữa các Thương vụ với địa phương nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động phát triển thị trường và xuất nhập khẩu cũng như trao đổi thông tin về thị trường và cơ hội giao thương với thị trường các nước, cụ thể như sau:
Thời gian: 08h00 - 17h00, thứ Hai, ngày 26 tháng 02 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường 2 Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Lầu 2, 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Các doanh nghiệp quan tâm tham dự, đề nghị liên hệ: Cục Công tác phía Nam, Bộ Công Thương, đồng chí Ngô Xuân Tỵ, điện thoại di động: 0907406512 và đồng chí Lê Nhất Vũ, điện thoại di động: 0905602268.

Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương