Chính phủ Thái Lan kỳ vọng sau 02 phiên đấu thầu sẽ có thể giải phóng hoàn toàn lượng gạo dự trữ trong kho quốc gia trong khoảng thời gian nửa đầu năm nay.

Theo kế hoạch, tại phiên đấu thầu đầu tiên của năm 2017, khoảng 2,87 triệu tấn gạo thỏa mãn tiêu chí sử dụng làm thực phẩm cho người sẽ được đưa ra đấu thầu.

Trong số này, khoảng 1,43 triệu tấn là gạo Hom Mali, 0,57 triệu tấn là gạo trắng và phần còn lại 0,87 triệu tấn là gạo Pathum Thani, gạo nếp và gạo lứt (husked rice).

Đối với lượng gạo còn lại 5,2 triệu tấn, do tính chất đặc biệt không phù hợp sử dụng làm thực phẩm cho người và gia súc, sẽ được Chính phủ Thái Lan sử dụng làm nguyên liệu đầu vào đối với ngành sản xuất năng lượng.

Theo dự kiến, lượng gạo này sẽ được Chính phủ đưa ra trong phiên đấu thầu tiếp theo vào tháng tới.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn