Thông tin này được đưa ra bởi Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tại cuộc họp của Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam.

Mục đích của việc thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản lý và Thương mại lâm sản (FLEGT), Hiệp định Đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và EU là nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang EU thông qua cơ chế được gọi là Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam để xác minh và cấp chứng nhận cho các lô hàng gỗ vào EU.

Chủ sở hữu các lô hàng có giấy chứng nhận FLEGT sẽ không phải giải trình về nguồn gốc của gỗ hợp pháp tương đương với các quy định về gỗ của EU.

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế quản lý khoa học, công nghệ, Nguyễn Tường Vân cho rằng, giấy chứng nhận FLEGT chỉ được cấp bởi quốc gia nào ký Hiệp định Đối tác tự nguyện với EU.

Hiện nay, 6 quốc gia hợp tác với EU bao gồm Indonesia, Liberia, Congo, Ghana, Cameroon, và Cộng hòa Trung Phi và ba người khác đang trong đàm phán.

Ngày 15/11, chuyến hàng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đầu tiên của Indonesia sẽ được FLEGT chứng nhận. Đây là tin tốt cho Việt Nam, cũng nhập khẩu nguyên liệu gỗ của Indonesia để xuất khẩu đồ gỗ vào thị trường EU.

Nguồn: Báo Hải quan