Với thời gian 15 ngày, triển lãm trực tuyến giới thiệu miễn phí các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ thông tin, y tế, dược phẩm…, là cơ hội tốt để quảng bá hàng hóa và dịch vụ.
Thương vụ Việt Nam tại Algeria, Tổng Công ty thương mại Hà Nội (Hapro) và Tập đoàn An Thái đã tham dự Triển lãm. Trên website của Ban tổ chức, Thương vụ đã giới thiệu về tình hình kinh tế, thương mại Việt Nam, quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam-Algeria, chức năng, nhiệm vụ, địa chỉ liên hệ của Thương vụ cũng như các cơ hội kinh doanh giữa hai nước…
Trang trưng bày của doanh nghiệp bao gồm các nội dung: 1 bản miêu tả về công ty, Logo, video giới thiệu với thời gian không hạn chế, gallery hình ảnh các sản phẩm hoặc dịch vụ kết hợp với các slogan, địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp (Tel, Fax, E-mail, Web, điện thoại di động, Skype, Messenger), các trang mạng xã hội (Facebook, VK, vv.), 1 đường dây B2B và mã đăng nhập để quản lý nhật ký các cuộc gặp với người mua và những yêu cầu tiếp xúc được gửi đến doanh nghiệp qua email.
Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể tham khảo về Triển lãm theo đường link www.andalus-tsee.com.
Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri (Kiêm nhiệm Ma-li, Xê-nê-gan, Xa-ra-uy, Ni-giê, Găm-bi-a)

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương