Năm 2016, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn trong việc thu hồi đất tại các dự án và bổ sung cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, tỉnh Vĩnh Long thu hút thêm 15 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 4.882 tỷ đồng.
Trong đó có 8 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư mới và 2 dự án bổ sung vốn, đưa tổng số vốn của các dự án FDI trên 159 triệu USD, tăng 10,3 lần so với năm 2015.
Tỉnh thu hút 212 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nâng tổng số có 4.228 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 19.930 tỷ đồng. Năm nay, tỉnh Vĩnh Long tập trung tổ chức các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ doanh nghiệp như: giới thiệu doanh nghiệp kinh doanh thủy sản tiếp cận Dự án hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nông thủy sản sang thị trường Phần Lan và Bắc Âu; ký kết chương trình phát triển kinh tế, hợp tác đầu tư với thành phố Hà Nội, các nước: Hàn Quốc, Thái Lan, Hà Lan… Tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai các dự án, rà soát 14 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn, thực hiện thu hồi 6 giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án quá thời hạn không triển khai theo quy định của pháp luật.
Theo ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long, một trong những biện pháp phát huy được hiệu quả trong thu hút đầu tư là nâng cao chất lượng mô hình một cửa liên thông ở 100% cơ quan hành chính trên địa bàn. Các sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh, thực hiện rà soát, sửa đổi 304 thủ tục hành chính, bãi bỏ 379 thủ tục hành chính.
Hiện, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính trên địa bàn đã giảm 138 thủ tục so với năm 2015, qua đó đơn giản thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư. Cùng với bổ sung các cơ chế quản lý, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực như phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế biến, nhà ở đô thị, du lịch…, tỉnh Vĩnh Long tập trung tháo gỡ vướng mắc trong việc thu hồi đất để giao cho nhà đầu tư tại các khu công nghiệp, đổi mới phương thức xúc tiến mời gọi đầu tư phù hợp với tình hình thực tế và chủ động mời gọi đầu tư vào các khu đất đã có mặt bằng sạch. Tại 2 khu công nghiệp: Hòa Phú và Bình Minh, tỉnh đôn đốc nhà đầu tư triển khai đầu tư xây dựng dự án theo tiến độ đã cam kết để tạo thêm năng lực mới đưa vào sản xuất kinh doanh.

Đến nay, các khu, tuyến công nghiệp trên địa bàn đã thu hút 44 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 3.656 tỷ đồng và 310 triệu USD, diện tích thuê đất 197,5 ha, đã triển khai thực hiện đạt 38% số vốn đăng ký và 37,5% diện tích thuê đất..

Nguồn: TTXVN

Vĩnh Long cải thiện môi trường kinh doanh thu hút đầu tư