Theo Bộ Công Thương, trong tháng 9, ước kim ngạch XK hàng hóa đạt 19 tỷ USD, đưa kim ngạch XK cả nước sau 9 tháng ước đạt 154,03 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, hầu hết các nhóm hàng XK chủ lực đều có mức tăng trưởng khá, từ 18,9 - 35%.
Những mặt hàng XK chủ lực có sự phục hồi mạnh mẽ, không thể không kể đến mặt hàng gạo với sự bứt phá mạnh. Trong tháng 9, khối lượng gạo XK ước đạt 466.000 tấn với giá trị đạt 210 triệu USD, nâng kim ngạch XK gạo 9 tháng đầu năm ước đạt 4,57 triệu tấn và 2,02 tỷ USD, tăng 20,8% về khối lượng và 18,6% về giá trị. XK gạo tăng cao nhờ sự tăng trưởng tại các thị trường Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Bangladesh, theo cả hợp đồng tập trung và hợp đồng thương mại. Với cơ hội lớn mở ra từ các thị trường, mới đây, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã nâng mục tiêu XK gạo năm nay lên mức 5,6 triệu tấn, thay vì con số 5,2 triệu tấn được đưa ra trong tháng 7 vừa qua.
Nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản cũng có kim ngạch tăng trưởng đột biến cả lượng và giá, ước đạt 3,38 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nổi bật nhất là than đá, tăng 194% về giá trị và 122,5% về khối lượng XK; dầu thô tăng 33,4% về giá trị; nhóm quặng và khoáng sản khác tăng tới 118,7% về khối lượng.
Ở chiều ngược lại, cũng theo Bộ Công Thương, trong tháng 9, kim ngạch NK hàng hóa ước đạt 18,6 tỷ USD, tăng 2,3%. Tính chung 9 tháng, kim ngạch NK hàng hóa đạt 154,48 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, kim ngạch NK chủ yếu tập trung vào các mặt hàng nông sản phục vụ XK, than đá, xăng dầu, vải, máy tính… Nhóm hàng cần kiểm soát chỉ tăng 9,3% với sự gia tăng của nhóm rau quả, sắt thép phế… Như vậy trong tháng 9, cả nước xuất siêu khoảng 400 triệu USD. Tính chung 9 tháng đầu năm, cả nước chỉ còn NS khoảng 442 triệu USD, chiếm gần 0,3% kim ngạch XK.
Nhận định về tình hình xuất nhập khẩu những tháng cuối năm, Bộ Công Thương cho biết: Hoạt động thương mại và đầu tư toàn cầu phục hồi trở lại là những yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Tình hình thu hút và giải ngân vốn FDI tiếp tục tăng; những cải thiện mạnh mẽ về môi trường đầu tư kinh doanh thông qua những tiến bộ trong cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, đổi mới hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp được Chính phủ quyết liệt chỉ đạo trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước, đẩy mạnh XK những tháng cuối năm.
Bên cạnh đó, hoạt động xuất nhập khẩu 3 quý đầu năm đã đạt những kết quả tích cực. Tăng trưởng XK ở mức cao, NK tăng cao trong những tháng đầu năm, trong đó tập trung vào các mặt hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất và máy móc thiết bị phục vụ các dự án, tạo tiền đề cho tăng trưởng XK những tháng tiếp theo. Những nhóm hàng chủ lực như điện thoại, máy tính, điện tử và linh kiện vẫn có khả năng tăng trưởng do dự án Samsung Display đã có sản phẩm XK ngay từ những tháng cuối năm 2017.
Bộ Công Thương dự kiến kim ngạch XK cả năm 2017 có thể đạt 207 tỷ USD, tăng 17,2% so với năm 2017; NK ước khoảng 208 tỷ USD, tăng 19%; NS ước khoảng 1 tỷ USD, bằng 0,5% kim ngạch XK (thấp hơn mục tiêu 3,5% của Quốc hội đề ra).
Nguồn: Phương Lan/Báo Công Thương điện tử