Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 7 năm 2018 về việc nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới.