Theo đó, các dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50 kW, được hưởng loạt ưu đãi về thuế:
- Thuế nhập khẩu:
+ Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án;
+ Trường hợp dự án thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư còn được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:
Thu nhập của doanh nghiệp từ dự án điện mặt trời đầu tư mới được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.
Trường hợp doanh nghiệp sản xuất điện từ dự án điện mặt trời là cơ sở sản xuất năng lượng từ ánh sáng mặt trời và đáp ứng các tiêu chí của cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo từ năng lượng mặt trời thì được ưu đãi về thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa…
- Thuế tiêu thụ đặc biệt: Bên cạnh đó, dự án điện mặt trời không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Công văn 1534/BTC-CST được Bộ Tài chính ban hành ngày 31/01/2019.
Xem chi tiết Công văn 1534/BTC-CST tại đây.