Cụ thể, Bộ nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo. Lưu ý, chọn cử cán bộ có năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm cao tham gia tổ chức thi, không để xảy ra các sai phạm như một số địa phương trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả; bố trí các nguồn lực của các khâu của kỳ thi theo đúng quy chế.
Đồng thời, các địa phương cũng cần chủ trì, phối hợp với các trường ĐH, cao đẳng tổ chức thi tại địa phương thực hiện tốt việc in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả thi và lưu trữ hồ sơ thi…
Ngoài ra, Cục Đào tạo cần thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, rõ ràng phương án tuyển sinh, các quy định về tuyển sinh, kết quả tuyển sinh của đơn vị theo quy định…Mặt khác phải bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại các địa phương theo điều động của Bộ GDĐT, đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần; chủ động hợp tác với sở GDĐT địa phương trong mọi hoạt động liên quan; nhất là trong công tác chấm thi trắc nghiệm (nếu được Bộ GDĐT giao chủ trì thực hiện).
Công văn này được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 24/4/2019.
Xem chi tiết Công văn 1736/BGDĐT-QLCL tại đây.