Theo đó, danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu ban hành kèm theo thông tư này gồm các mã hàng sau: Mã 2520 gồm thạch cao; thạch cao khan; thạch cao plaster đã hoặc chưa nhuộm màu, có hoặc không thêm một lượng nhỏ chất xúc tác hay chất ức chế. Mã 2618: xỉ hạt từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép. Mã 2619: xỉ, xỉ luyện kim, vụn xỉ và các phế thải khác từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép. Mã 2620: xỉ, tro và cặn, có chứa kim loại, arsen hoặc các hợp chất của chúng. Mã 3818: các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử, ở dạng đĩa, tấm mỏng hoặc các dạng tương tự, các hợp chất hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử.

 

Bên cạnh đó, các mã hàng khác cũng thuộc danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu gồm mã hàng 4707 là giấy loại hoặc bìa loại thu hồi; mã 5003 là tơ tằm phế liệu; mã 5103 là phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô, kể cả phế liệu sợi nhưng trừ lông tái chế; mã 5104 là lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc thô tái chế; mã 5202 là phế liệu bông.

 

Ngoài ra, danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu còn có các mã hàng khác như mã 5505 là phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi và nguyên liệu tái chế) từ xơ nhân tạo; mã 6310 là vải vụn, mẩu dây xe, chão bện (ecrdage), thừng và cáp đã qua sử dụng hoặc mới và các phế liệu từ vải vụn, dây xe, chão bện (ecrdage), thừng hoặc cáp, từ vật liệu dệt. Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối thuộc mã hàng 7001. Phế liệu và mảnh vụn sắt, thỏi đúc phế liệu nấu lại từ sắt hoặc thép thuộc mã hàng 7204. Phế liệu và mảnh vụn của đồng, niken, nhôm, kẽm, thiếc, vonfram, molypden, magie, titan, xircon, antimony, mangan và crom lần lượt thuộc các mã hàng 7404, 7503, 7602, 7902, 8002, 8101, 8102, 8104, 8108, 8109, 8110, 8111, 8112.

 

Thông tư nêu rõ danh mục phế liệu trên không áp dụng đối với trường hợp kinh doanh chuyển khẩu theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, thông qua cửa khẩu Việt Nam. Đối với những lô hàng phế liệu đã làm thủ tục hải quan tạm nhập, chuyển khẩu trước ngày Thông tư này có hiệu lực, được tiếp tục thực hiện tái xuất, chuyển khẩu theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và các quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Xem chi tiết Thông tư 41/2018/TT-BCT tại đây.