Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2017 về việc quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.