Nghị định số 77/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 7 năm 2017 quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng.