Nghị quyết số 562a/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11 tháng 8 năm 2018 về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng.