Trong Nghị quyết này, Chính phủ đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018 có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện trên các ngành, lĩnh vực.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, nước ta còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát trong bối cảnh tình hình thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế có nhiều biến động.

 

Để hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo đà vững chắc cho năm 2019, Chính phủ đã yêu cầu các cấp, các ngành đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, theo dõi sát tình hình quốc tế và trong nước, chỉ đạo sâu sát, điều hành quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, tạo sức lan tỏa về khát vọng dân tộc tới cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân.

 

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất giải pháp triển khai hỗ trợ cho doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Đồng thời, siết chặt quản lý hình thức kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

 

Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện về việc đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Thực hiện các giải pháp cơ cấu lại ngành công nghiệp. Nghiên cứu, phân tích quy luật, tình hình xuất nhập khẩu dịp cuối năm, có giải pháp phù hợp bảo đảm tăng trưởng xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu. Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, khuyến khích tiêu dùng sản phẩm nội địa với phương châm “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”. Tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định CPTPP; khẩn trương đề xuất các dự án luật có liên quan cần sửa đổi, bổ sung để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ liên quan thúc đẩy đàm phán để phấn đấu thông qua Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam – Châu Âu (EVFTA) trước tháng 5 năm 2019.

 

Chính phủ thống nhất dừng thực hiện giải pháp gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết 63/NQ-CP. Cụ thể, dừng gia hạn nộp thuế tối đa 60 ngày với số tiền thuế GTGT của máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mà tổng giá trị nhập khẩu từ 100 tỷ đồng trở lên; dừng gia hạn nộp thuế tối đa 02 năm đối với dự án đầu tư chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Xem chi tiết Nghị quyết 150/NQ-CP tại đây.