Quyết định số 01/QĐ-CTN của Chủ Tịch nước ngày 03 tháng 01 năm 2017 về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.