Quyết định số 2039/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 12 năm 2017 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 2371, Nghị quyết số 2375 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.