Quyết định số 869/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu.