Thông báo số 508/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 31 tháng 10 năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội.