Thông tư số 03/2017/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 03 tháng 3 năm 2017 quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017.