Thông tư số 09/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 02 tháng 3 năm 2018 quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.