Trong thông tư này có quy định về việc tiêu hủy hàng hóa nếu vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.
Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa sẽ phải tiêu hủy hàng hóa nếu nhãn hàng hóa không ghi đủ hoặc ghi không dung một trong các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hàng hóa (đối với trường hợp nhãn hàng hóa không thể tách rời khỏi hàng hóa).
Quy định này không áp dụng đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam đã có sẵn nhãn gốc nhưng chưa có nhãn phụ khi làm thủ tục thông quan. Đối với loại hàng hóa này, tổ chức, cá nhân phải hoàn thiện việc ghi nhãn phụ trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông trên thị trường.
Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể về các hành vi vi phạm về sử dụng mã số, mã vạch; hành vi vi phạm việc sử dụng giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch; thẩm quyền xử lý vi phạm…
Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.
Xem chi tiết Thông tư 18/2018/TT-BKHCN tại đây.