Thông tư số 22/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 02 tháng 5 năm 2018 quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.