Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 28 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.