thuc hien cam ket ve dau thau trong evfta

Gói thầu xây lắp có giá tương đương 1,3 nghìn tỷ đồng trở lên thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA. Ảnh: Internet.
Theo Bộ KH&ĐT, hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương Mua sắm chính phủ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ thực hiện theo quy định của Hiệp định từ ngày 1/8/2020.
Theo Bản chào mở cửa thị trường của Việt Nam trong EVFTA, trong thời gian từ 1/8/2020 đến 31/7/2025, các gói thầu có giá bằng hoặc cao hơn ngưỡng quy định sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định.
Cụ thể, đối với cơ quan mua sắm cấp trung ương, những gói thầu mua sắm hàng hóa, tư vấn, dịch vụ phi tư vấn có giá từ 1.500.000 SDR (tương đương khoảng 48 tỷ đồng) trở lên; gói thầu xây lắp có giá từ 40.000.000 SDR (tương đương 1,3 nghìn tỷ đồng) trở lên thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định.
Ở cơ quan mua sắm cấp địa phương và các cơ quan khác, gói thầu mua sắm hàng hóa, tư vấn, dịch vụ phi tư vấn có giá từ 3.000.000 SDR (tương đương 97 tỷ đồng) trở lên; gói thầu xây lắp có giá gói thầu từ 40.000.000 SDR (tương đương 1,3 nghìn tỷ đồng) trở lên thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định.
Đối với gói thầu mua thuốc của cơ quan thuộc phạm vi điều chỉnh, trường hợp gói thầu chỉ bao gồm một loại thuốc duy nhất, giá gói thầu từ 130.000 SDR (tương đương 4,2 tỷ đồng) trở lên thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định.
Hiệp định cũng nêu rõ, giá gói thầu trong các năm tiếp theo được quy định chi tiết trong Bản chào.
Hiện Bộ KH&ĐT đang hoàn thiện để chuẩn bị trình Chính phủ văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực thi cam kết về đấu thầu mua sắm trogn Hiệp định EVFTA.

Nguồn: Haiquanonline