Các giải pháp dán tem chống giả và nâng cao chất lượng giấy in của Phiếu lý lịch tư pháp không làm tăng giá bán, không làm phát sinh thêm chi phí người dân, Nhà nước bỏ ra khi yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhưng lại nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm uy tín, thương hiệu sản phẩm do Nhà xuất bản Tư pháp cung cấp.

Đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn tồn mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp không dán tem vẫn tiếp tục sử dụng và đề nghị thống kê, báo cáo số lượng từng loại mẫu phiếu về Bộ Tư pháp trước ngày 31/03/2019 để tổng hợp theo dõi thêm.
Trường hợp đến ngày 25/9/2019 mà vẫn chưa sử dụng hết mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp không dán tem đã mua của Nhà xuất bản Tư pháp, thì Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống kê lại số lượng, báo cáo số liệu chi tiết về Bộ Tư pháp để so sánh, đối chiếu và có phương án phối hợp xử lý.
Công văn 819/BTP-XBTP được ban hành và có hiệu lực ngày 12/03/2019.
Xem chi tiết Công văn 819/BTP-XBTP tại đây.