Trong đó quy định Biểu mức thu phí trong chăn nuôi do Bộ Tài chính ban hành thực hiện đối với các công việc cụ thể như sau: Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên Cổng thông tin của Bộ NNPTNT là 350.000 đồng/sản phẩm/mục đích/lần; Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phôi giống gia súc là 250.000 đồng/giống/lần; Công nhận dòng, giống vật nuôi mới là 750.000 đồng/dòng, giống/lần; Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp phải đánh giá điều kiện thực tế) là 5.700.000 đồng/cơ sở/lần;…
Bên cạnh đó, miễn thu phí đối với cá nhân thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, tổ chức, cá nhân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các nội dung thu phí quy định tại Biểu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư này.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2021.

Nguồn: VITIC