Theo đó, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Đồng thời chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau: xăng khoáng là 639 đồng/lít; xăng E5 là 672 đồng/lít; dầu điêzen là 846 đồng/lít; dầu hỏa là 1.029 đồng/lít; dầu madút là 323 đồng/kg.
Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh và giá bán các mặt hàng này như sau: xăng RON 92 tăng 243 đồng/lít, giá bán không cao hơn 15.829 đồng/lít; xăng E5 tăng 239 đồng/lít, giá bán không cao hơn 15.315 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S tăng 277 đồng/lít, giá bán không cao hơn 11.300 đồng/lít; dầu hỏa tăng 192 đồng/lít, giá bán không cao hơn 9.647 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S tăng 290 đồng/kg, giá bán không cao hơn 8.150 đồng/kg.
Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15 giờ ngày 20/5/2016. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu tự quy định điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu nhưng không được sớm hơn thời gian trên.
Chi tiết văn bản xem tại cv4353bct-tttn_VJMJ.pdf