Theo đó, lượng đường đấu giá (Mã HS 1701) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 là 85.000 tấn và chỉ áp dụng đối với các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất, thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2016.
Việc đấu giá được thực hiện thông qua Hội đồng đấu giá thí điểm do Bộ Công Thương thành lập và quy chế đấu giá do Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá ban hành. Các nguyên tắc, trình tự cũng như thủ tục bán đấu giá tài sản được thực hiện theo đúng quy định về pháp luật bán đấu giá phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.
Hội đồng đấu giá sẽ báo cáo lên Bộ Công Thương sau khi có kết quả đấu giá và Bộ sẽ có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá. Thương nhân cần xuất trình văn bản này với Chi cục Hải quan cửa khẩu khi làm thủ tục nhập khẩu đường.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.
Chi tiết văn bản xem tại tt072016bct_FEGB.pdf