Theo đó, các hoạt động thu gom, mua, bán than trôi và khối lượng, chất lượng, giá thu mua than trôi đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Than trôi chỉ được phép tiêu thụ dưới hình thức bán trực tiếp cho đơn vị thu mua ngoài nhu cầu sử dụng trực tiếp của người thu gom.
Các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc thu mua than trôi nhằm giảm tổn thất tài nguyên than và góp phần ngăn chặn tình trạng kinh doanh than trái phép, chứ không phải vì mục tiêu lợi nhuận.
Vì vậy giá thu mua than trôi, khối lượng, chất lượng than và thời gian định kỳ tổ chức thu mua tại các điểm thu mua được công bố công khai và giá thu mua than trôi là giá bán chưa bao gồm thuế GTGT của TKV.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2016 và thay thế Quyết định số 29/2008/QĐ-BCT ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định quản lý nguồn than trôi nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Chi tiết văn bản xem tại tt132016bct_XPWE.pdf