Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ kỳ công bố lần trước và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Liên Bộ đã quyết định điều chỉnh giảm tiếp giá các mặt hàng xăng dầu. Điều này góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nhằm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, đồng thời hỗ trợ đời sống sinh hoạt cho người dân, cùng với mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
Đây là lần giảm thứ tư liên tiếp của giá bán lẻ xăng. Theo đó, giá xăng dầu đống loạt giảm từ 371 đồng đến 604 đồng/lít.
Như vậy, giá bán xăng Ron 92 không cao hơn 14.699 đồng/lít, xăng E5 không cao hơn 14.250 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 11.661 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 10.296 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 8.623 đồng/kg.
Trong lần điều chỉnh giá xăng dầu này, Liên Bộ quyết định ngừng chi sử dụng quỹ bình ổn để hỗ trợ giá xăng dầu. Điều chỉnh giá bán do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ ngày 04/8/2016.

Chi tiết văn bản xem tại cv7204bct-tttn_KYYS.pdf