Nhu cầu tại thị trường lớn thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á sau Indonesia bị giảm sút do tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội trong 3 năm vừa qua không có quý nào vượt 3,2%.
Tiêu thụ xe Sedan bị giảm mạnh nhất. Trong quý I năm nay chỉ bán được không quá 60.000 xe ô tô con, ít nhất kể từ năm 2009.

Nguồn: VITIC/Bloomberg