Trong tháng 6, Piaggio VIệt Nam không thay đổi giá bán mẫu xe nào so với tháng trước; riêng khách hàng mua mẫu Liberty trong tháng này sẽ được tặng 100% phí trước bạ.
Cụ thể giá bán các mẫu xe Piaggio tại Việt Nam như sau:


Nguồn: Xe++