Mẫu xe

Công suất cực đại

Mô-men xoắn

Giá tiêu chuẩn (VNĐ đã có VAT)

718 mới

718 Boxster 2.0L

300 hp/6.500 rpm

380 Nm/1.950-4.500 rpm

3.620.000.000

718 Boxster S 2.5L

350 hp/6.500 rpm

420 Nm/1.900-4.500 rpm

4.500.000.000

Cayman

718 Cayman 2.0L

300 hp/6.500 rpm

380 Nm/1.950-4.500 rpm

3.500.000.000

718 Cayman S 2.5L

350 hp/6.500 rpm

420 Nm/1.900-4.500 rpm

4.370.000.000

911 mới

911 Carrera Coupé 3.0L

370 hp/6.500 rpm

450 Nm/1.700-5.000 rpm

6.180.000.000

911 Carrera Cabriolet 3.0L

370 hp/6.500 rpm

450 Nm/1.700-5.000 rpm

6.950.000.000

911 Carrera S Coupé 3.0L

420 hp/6.500 rpm

500 Nm/1.700-5.000 rpm

7.010.000.000

911 Carrera S Cabriolet 3.0L

420 hp/6.500 rpm

500 Nm/1.700-5.000 rpm

7.770.000.000

911 Carrera 4 Coupé 3.0L

370 hp/6.500 rpm

450 Nm/1.700-5.000 rpm

6.600.000.000

911 Carrera 4 Cabriolet 3.0L

370 hp/6.500 rpm

450 Nm/1.700-5.000 rpm

7.370.000.000

911 Carrera 4S Coupé 3.0L

420 hp/6.500 rpm

500 Nm/1.700-5.000 rpm

7.440.000.000

911 Carrera 4S Cabriolet 3.0L

420 hp/6.500 rpm

500 Nm/1.700-5.000 rpm

8.210.000.000

911 Targa 4 3.0L

370 hp/6.500 rpm

450 Nm/1.700-5.000 rpm

7.890.000.000

911 Turbo Coupé 3.8L

540 hp/6.400 rpm

710 Nm/2.250-4.000 rpm

11.960.000.000

911 Targa 4S 3.0L

420 hp/6.500 rpm

500 Nm/1.700-5.000 rpm

8.790.000.000

911 Turbo Cabriolet 3.8L

540 hp/6.400 rpm

710 Nm/2.250-4.000 rpm

12.820.000.00

911 Turbo S Coupé 3.8L

580 hp/6.750 rpm

750 Nm/2.250-4.000 rpm

13.820.000.000

911 GT3 4.0L

500 hp/8.250 rpm

460 Nm/6.000 rpm

11.060.000.000

911 Turbo S Cabriolet 3.8L

580 hp/6.750 rpm

750 Nm/2.250-4.000 rpm

14.690.000.000

911 Targa 4 GTS 3.0L

450 hp/6.500 rpm

550 Nm/2.150-5.000 rpm

9.000.000.000

911 Carrera GTS 3.0L

450 hp/6.500 rpm

550 Nm/2.150-5.000 rpm

7.800.000.000

911 Carrera GTS Cabriolet 3.0L

450 hp/6.500 rpm

550 Nm/2.150-5.000 rpm

8.570.000.000

911 Carrera 4 GTS 3.0L

450 hp/6.500 rpm

550 Nm/2.150-5.000 rpm

8.230.000.000

911 Carrera 4 GTS Cabriolet 3.0L

450 hp/6.500 rpm

550 Nm/2.150-5.000 rpm

9.000.000.000

Panamera mới

Panamera 3.0L

330 hp/5.400-6.400 rpm

450 Nm/1.340-4.900 rpm

4.920.000.000

Panamera 4 3.0L

330 hp/5.400-6.400 rpm

450 Nm/1.340-4.900 rpm

5.270.000.000

Panamera 4S 2.8L

440 hp/5.650-6.600 rpm

550 Nm/1.750-5.500 rpm

6.980.000.000

Panamera 4S Executive 3.0L

440 hp/5.650-6.600 rpm

550 Nm/1.750-5.500 rpm

8.060.000.000

Panamera Turbo 4.0L

550 hp/5.750-6.000 rpm

770 Nm/1.960-4.500 rpm

10.860.000.000

Panamera Turbo Executive 4.0L

550 hp/5.750-6.000 rpm

770 Nm/1.960- 4.500 rpm

11.760.000.000

Panamera 4 Sport Turismo 3.0L

330 hp/5.400-6.400 rpm

450 Nm/1.340-4.900 rpm

5.410.000.000

Panamera Turbo Sport Turismo 4.0L

550 hp/5.750-6.000 rpm

770 Nm/1.960-4.500 rpm

11.050.000.000

Panamera 4S Sport Turismo 3.0L

440 hp/5.650-6.600 rpm

550 Nm/1.750-5.500 rpm

7.560.000.000

Macan

Macan 2.0L

252 hp/5.000-6.800 rpm

370 Nm/1.600-4.500 rpm

2.980.000.000

Macan Turbo 3.6L

400 hp/6.000 rpm

550 Nm/1.350-4.500 rpm

5.090.000.000

Macan S 3.0L

340 hp/5.500-6.500 rpm

460 Nm/1.450-5.000 rpm

3.410.000.000

Macan GTS 3.0L

360 hp/6.000 rpm

500 Nm/1.650-4.000 rpm

4.030.000.000

Cayenne

Cayenne 3.0L

333 hp/5.500-6.500 rpm

440 Nm/3.000-5.250 rpm

4.140.000.000

Cayenne Platinum Edition 3.0L

333 hp/5.500-6.500 rpm

440 Nm/3.000-5.250 rpm

4.380.000.000

Nguồn: BNEWS/TTXVN