VAMM gồm 5 thành viên là Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Suzuki Việt Nam, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam. Doanh số bán hàng 6 tháng đầu năm 2016, được hiệp hội công bố là 1.444.182 xe, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo VEMM, doanh số nói trên là tổng lượng bán ra của cả 5 thành viên VAMM tại thị trường Việt Nam, không phải là số sản xuất và không bao gồm số lượng xuất khẩu.

Hiện tại, 5 thành viên VAMM đang cung cấp cho thị trường Việt Nam các dòng sản phẩm đa dạng bao gồm các dòng xe số, xe tay ga và xe tay côn. Trong đó, Công ty Honda Việt Nam có 14 sản phẩm, Piaggio Việt Nam có 8 sản phẩm, Suzuki Việt Nam có 10 sản phẩm, SYM Việt Nam có 10 sản phẩm và Yamaha Việt Nam có 12 sản phẩm.

Nguồn: Thùy Linh/Báo Công Thương điện tử