VINANET- Ai Cập là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại Bắc Phi và lớn thứ 2 tại Châu Phi. Theo số liệu thống kê, 2 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Ai Cập đạt 33.890.042 USD.
Năm 2012, mặc dù nền kinh tế Ai Cập gặp nhiều khó khăn song trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Ai Cập vẫn đạt 304,6 triệu USD, tăng trên 12% so với năm 2011 trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ai Cập đạt 297,1 triệu USD, tăng hơn 16%.
Trong 2 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Ai Cập đạt 33.890.042 USD.Các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam xuất sang Ai Cập gồm: hàng thủy sản (hơn 8 triệu USD), xơ, sợi dệt các loại (hơn 5,3 triệu USD), hạt tiêu (hơn 5,3 triệu USD), cà phê (2,1 triệu USD), máy móc thiết bị, dụng cụ & phụ tùng (2,7 triệu USD), phương tiện vận tải và phụ tùng (1,7 triệu USD).
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ai Cập 2 tháng năm 2013
Ai Cập
ĐVT
Tháng 2/2013
2 tháng/2013
 
 
Lượng
Trị giá
Lượng
Trị giá
Tổng
 
 
10.416.043
 
333.890.042
Hàng thủy sản
USD
 
1.729.627
 
8.099.839
Hạt tiêu
Tấn
2557
1.551.015
854
5.347.496
Xơ, sợi dệt các loại
Tấn
841
2.248.711
1.930
5.324.022
Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác
USD
 
763.952
 
2.700.606
Cà phê
Tấn
335
651.974
1.077
2.123.528
Phương tiện vận tải và phụ tùng
USD
 
773.004
 
1.779.866
Hàng dệt may
USD
 
340.562
 
1.503.155
Sắt thép các loại
Tấn
 
 
67
81.178