Với 3,28 tỷ USD kim ngạch XK thủy sản sang 125 nước, Alaska đứng đầu trong tất cả các bang của Mỹ năm 2012 và đứng thứ 6 thế giới sau Na Uy, Nga, Việt Nam, Chile và Canada.

Về giá trị, XK thủy sản của Alaska được so sánh với 9,5 tỷ USD từ Na Uy; 4,5 tỷ USD từ Nga; 4,2 tỷ USD từ Việt Nam; 3,9 tỷ USD từ Chile và 3,7 tỷ USD từ Canada.

Năm 2012, tổng cộng 5,5 tỷ pao thủy sản được khai thác ở Alaska, chiếm 56% sản lượng thủy sản của Mỹ trong đó cá minh thái Alaska chiếm 53%, cá tuyết Thái Bình Dương chiếm 30%, cá hồi chiếm 12%, cua (2%), cá trích (2%), cá tuyết đen và cá bơn lưỡi ngựa (1%).

Ngành thủy sản Alaska giúp tạo việc làm cho 40.000 người dân của bang. Xét trên phương diện quốc gia, ngành thủy sản Alaska tạo việc làm cho khoảng 165.800 người dân Mỹ với giá trị kinh tế 15,7 tỷ USD.

Trong tương lai, ngành thủy sản Alaska tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức như phát triển các thị trường tiêu thụ, sản phẩm mới và tăng giá cho khoảng 80% các mặt hàng thủy sản.

Nguồn: Vasep