(VINANET) – Bộ trưởng tài chính Ấn Độ cho biết nước này không có kế hoạch giảm thuế nhập khẩu vàng.

Ấn Độ đã đưa ra các biện pháp ngăn cản mua vàng để giải quyết thâm hụt tài khoản ngày càng tăng, gồm thuế tăng lên mức kỷ lục 10% và yêu cầu 1/5 của lượng nhập khẩu để xuất khẩu.

J.D. Seelam nói với các nhà lập pháp rằng “hiện nay, không có đề nghị xem xét giảm thuế nhập khẩu vàng, có tính đến khả năng tác động tới thâm hụt tài khoản vãng lai”.

Tháng trước, Bộ trưởng tài chính này và Bộ trưởng ngân khố cho biết chính phủ có thể xem xét hạn chế nhập khẩu vàng vào cuối tháng 3, khi năm tài chính hiện nay kết thúc.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters