Theo số liệu của Tổng vụ Ngoại thương, Ấn Độ đã xuất khẩu 1.415 tấn sợi bông trong năm qua, tăng 33% so với 1.067 tấn đã xuất khẩu năm trước.

Mặc dù số lượng xuất khẩu tăng, nhưng giá nguyên liệu thô tăng và tăng trưởng kinh tế chậm đã ảnh hưởng nghiệm trọng đến ngành dệt may của Ấn Độ, lợi nhuận của doanh nghiệp đã giảm 33% trong 3 quý đầu năm tài chính (từ tháng 4 đến hết tháng 12) so với cùng kỳ năm trước.

Giá bông thô đã tăng từ 99,45 Rupi/kg trong tháng 4 năm 2013 lên 122,49 Rupi trong tháng 8, giảm nhẹ xuống 108,66 Rupi/kg trong tháng 11 rồi lại tiếp tục tăng lên 116 Rupi/kg trong tháng 1 và 2 vừa qua. Mặt khác, giá sợi giảm tương ứng trong khoảng thời gian trên, tại thời điểm tháng 4, giá sợi giao dịch ở mức 214.19 Rupi/kg tăng nhẹ lên 215,27 Rupi trong tháng 8 rồi giảm xuống 203,35 Rupi trong tháng 11.

Bùi Trung Thướng.
Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ

Nguồn: Thị trường nước ngoài