Algeria là khách hàng lớn nhất đối với lúa mì Anh trong tháng 12/2014

Xuất khẩu hàng tháng đạt mức cao nhất trong niên vụ này.

(VINANET) - Xuất khẩu lúa mì Anh tăng trong t háng 12/2014, nhưng vẫn dẫn đầu nhập khẩu trong niên vụ này, gia tăng mối lo ngại về khả năng tăng dự trữ.

Xuất khẩu trong tháng 12/2014 đạt 224.881 tấn, mức cao nhất hàng tháng trong niên vụ 2014/15, bắt đầu từ ngày 1/7, trong đó bao gồm 75.222 tấn sang Algeria.

Xuất khẩu lũy kế trong niên vụ 2014/15 đạt 938.155 tấn, tăng mạnh so với 225.775 tấn cùng kỳ niên vụ trước, nhưng vẫn dẫn đầu nhập khẩu đạt tổng cộng 958.910 tấn trong giai đoạn 6 tháng.

Anh dự kiến sẽ tiếp tục vai trò truyền thống là nhà xuất khẩu ròng lúa mì trong niên vụ này, sau khi sản lượng lúa mì tăng 39%, lên 16,62 triệu tấn.

Vụ thu hoạch kém trong năm 2012 và 2013, dẫn đến Anh là nước nhập khẩu ròng và đang giành lại thị phần thị trường xuất khẩu, một phần do nguồn cung toàn cầu dồi dào và đồng sterling tăng mạnh so với đồng euro.

Hầu hết các khách hàng truyền thống của Anh bao gồm Tây Ban Nha và Hà Lan nằm trong khu vực euro zone.

Algeria là khách hàng lớn nhất của Anh trong tháng 12 và hiện tại nhập khẩu 206.008 tấn trong giai đoạn 6 tháng.

Từ đầu niên vụ tới nay, Tây Ban Nha là thị trường lúa mì lớn nhất của Anh, với 303.054 tấn.

Anh đã nhập khẩu 166.631 tấn lúa mì trong tháng 12/2014, bao gồm 60.891 tấn từ Canada và 32.925 tấn từ Đức.

Đức là nhà cung cấp lớn nhất, với 252.610 tấn, tiếp theo là Pháp với 228.051 tấn.

Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/Reuters