Xuất khẩu thủy sản của Argentina năm 2013 đạt 441.255 tấn, trị giá 1,4 tỷ USD; tăng 14,9% về khối lượng và 11,3% về giá trị so với năm 2012.

Xuất khẩu thủy sản năm 2013 của nước này bao gồm 249.940 tấn cá, tăng 5,2% so với năm 2012 (237.561 tấn) và 191.315 tấn hải sản, tăng 45,6% so với năm 2012 (131.354 tấn).

Các loài xuất khẩu chính bao gồm cá tuyết hake với 121.017 tấn, tăng 10% so với năm 2012 (109.881 tấn).

Tiếp đó là mực ống với 101.171 tấn, tăng 84% so với năm 2012 (54.966 tấn) và tôm với 81.276 tấn, tăng 20,3% so với năm 2012 (67.515 tấn).

Xuất khẩu mực ống của nước này năm 2013 tăng mạnh nhất nhờ sản lượng khai thác tăng gấp đôi.

Nguồn:Vasep