Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, năm 2015 tỉnh thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu cả năm là 2,61 tỷ USD, tăng hơn 24% so với năm 2014.

Trong đó kim ngạch các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm hàng dệt may 1,05 tỷ USD, hàng điện tử 722 triệu USD, máy tính và phụ kiện 660 triệu USD, sản phẩm bằng plastic (nhựa) 85 triệu USD, hàng rau quả, thủy sản và hàng nông sản khác 56 triệu USD.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu như thuế, hải quan, cấp phép; rút ngắn thời gian thông quan, nhất là đối với nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất và gia công hàng xuất khẩu; rút ngắn thời gian quyết toán thuế, hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong việc cấp phép các dự án đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu. Cùng với đẩy mạnh thu hút đầu tư có định hướng vào các khu, cụm công nghiệp, tỉnh từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thương mại phục vụ xuất khẩu như xây dựng và cải tạo nâng cấp các hệ thống kho hàng, bến bãi phục vụ việc gom hàng, dự trữ hàng, đầu tư xây dựng cảng cạn, trung tâm logistics phục vụ xuất khẩu hàng hóa...
Trong công tác xúc tiến thương mại, Bắc Giang tiếp tục khai thác thị trường theo chiều sâu, giữ vững các thị trường xuất khẩu truyền thống như ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, EU, Bắc Mỹ (Hoa Kỳ, Canađa). Đồng thời, tỉnh cũng mở rộng khai thác các thị trường mới như châu Phi, Trung Đông… để giảm sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống; tổ chức cho các doanh nghiệp của tỉnh tham gia các hội chợ quốc tế và trong nước theo chuyên đề để các doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Ngoài ra, Bắc Giang quan tâm mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức thị trường xuất khẩu, luật buôn bán quốc tế, các rào cản thương mại, thương mại điện tử… cho cán bộ, chuyên viên của các doanh nghiệp, đơn vị quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, nhất là về vay vốn, lao động, miễn giảm thuế, hoàn thuế để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, hình thành các doanh nghiệp đầu mối tham gia xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong tháng 1/2015 ước đạt 182,9 triệu USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 40,4 triệu USD và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 142,5 triệu USD.

Nguồn: TTXVN