Tính đến hết 2 tháng đầu năm 2015, sản lượng xi măng và clanhke của Việt Nam xuất khẩu đạt 2,71  triệu tấn.

Giá trị xuất khẩu xi măng thu về đạt 127,01 triệu USD. Đây là nguồn ngoại tệ đáng kể góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước, đồng thời giúp bình ổn cán cân thương mại.

Băngladesh là thị trường xuất khẩu xi măng lớn nhất của Việt Nam, trị giá 43,19 triệu USD, chiếm 34% tổng trị giá xuất khẩu.

Giá xuất xi măng bình quân hiện ở mức 43,155 USD/tấn sản phẩm. Như vậy, giá xuất khẩu xi măng của Việt Nam đang dần tương đương với giá của mặt bằng xuất khẩu chung giữa các nước trong khu vực.

Hoạt động xuất khẩu xi măng đã đi vào nề nếp; chất lượng sản phẩm đã ổn định và được thị trường ghi nhận. Giá trị xuất khẩu xi măng đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp chứ không phải là “giải pháp tình thế”.

Một số thị trường xuất khẩu xi măng tiềm năng của Việt Nam là Indonêsia, Đài Loan và Philippin cũng đạt trị giá khá cao, lần lượt 27,19 triệu USD, 7,3 triệu USD và 6,17 triệu USD.

Số liệu của Tổng cục hải quan về xuất khẩu Clanhke và xi măng 2 tháng năm 2015

Thị trường
2 Tháng/2015
 
Lượng (Tấn)
 Trị giá (USD)
 Tổng
2.714.951
127.018.881
 Bangladesh
1.124.595
43.190.906
 Indonêsia
559.188
27.199.302
 Đài Loan
170.296
7.388.420
 Philippin
157.200
6.170.105
 Lào
59.255
6.149.285
 Chilê
55.000
5.967.500
 Malaysia
93.000
4.925.750
 Pêru
79.997
4.495.080
 Campuchia
67.213
4.477.364
 Mianma
20.001
1.987.000
 Ôxtrâylia
33.093
1.654.191
 Srilanka
19.150
813.875

Cùng với xuất khẩu, sản phẩm xi măng tiêu thụ tháng 2/2015 tại thị trường nội địa giảm so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 2,38 triệu tấn, bằng 54,3% so tháng 1/2015 và bằng 86,2% so tháng 1/2014.

Tiêu thụ sản phẩm trong nước 2 tháng đầu năm 2015 vẫn đạt con số 6,76 triệu tấn xi măng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2014. Giá bán xi măng tháng 2/2015 vẫn ổn định so với năm 2014.

Cùng với đà phục hồi của thị trường BĐS với hàng loạt dự án BĐS đang được triển khai xây dựng, các chuyên gia dự đoán rằng mức tiêu thụ sản phẩm xi măng, nhất là tại thị trường nội địa sẽ vẫn giữ được nhịp tăng trưởng như những tháng cuối năm 2014.

T.Nga
Nguồn: Vinanet