Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung ngày 29-12 cho biết, năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Dương đạt cao. Tòan tỉnh đã thực hiện xuất siêu 4 tỷ USD.

Công chức Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra nguyên phụ liệu. Ảnh: T.H Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương đạt 17,7 tỷ USD, tăng 17,5% so với năm trước; kim ngạch nhập khẩu đạt 13,7 tỷ USD. Như vậy, tòan tỉnh đã xuất siêu 4 tỷ USD.

Theo nhận định của Chủ tịch Lê Thanh Cung, hiện kim ngạch XNK của Bình Dương chiếm 12,8% tổng kim ngạch XNK của cả nước. Chính vì thế, con số xuất siêu 4 tỷ USD của Bình Dương góp phần rất lớn trong việc điều chỉnh cán cân hàng nhập khẩu của cả nước.

Với việc chuyển dịch cơ cấu thu hút đầu tư vốn nước ngoài, dự kiến năm 2015 kim ngạch XNK của Bình Dương sẽ tiếp tục tăng cao. Trong đó, hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu dùng cho sản xuất xuất khẩu.

Nguồn: Báo Hải quan