Theo Cục Thống kê Bình Dương, 2 tháng đầu năm 2015, tỉnh đã đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 2,938 triệu USD, tăng 14% so cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,38 tỷ USD, tăng 15,1% so cùng kỳ năm trước; khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước đạt 558,3 triệu USD, tăng 9,8%.

Một số nhóm hàng xuất khẩu chủ lực có mức tăng cao như: sản phẩm bằng gỗ đạt 376,6 triệu USD, tăng 17,8%; hàng dệt may đạt 281,5 triệu USD, tăng 3,8%; hàng giày dép đạt 276,4 triệu USD, tăng 16,5%; điện thoại và linh kiện đạt 241,8 triệu USD, tăng 18,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử đạt 151,6 triệu USD, tăng 20,2%...

Cùng thời gian này, kim ngạch nhập khẩu của tỉnh đạt hơn 2,523 triệu USD, tăng 14,7% so cùng kỳ năm trước. Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng. Như vậy, trong 2 tháng đầu năm, Bình Dương tiếp tục xuất siêu hơn 415 triệu USD.

Nguồn: TTXVN