Lệnh gỡ bỏ tạm ngừng nhập khẩu thủy sản Việt Nam vừa được Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng Brazil (MAPA) đưa ra tại văn bản số 266/2015/ CGPE /DIPOA ngày 27 tháng 3 năm 2015.

Theo đó Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng Braxin (MAPA) đã thông báo cho các Cơ quan hữu quan Brazil tiếp tục cấp Giấy phép Nhập khẩu thủy sản của Việt Nam, trên cơ sở kiến nghị của Bộ Thủy sản Brazil (MPA).

Trong thời gian qua, các Bộ ngành trong nước, đoàn Thanh tra thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Hiệp hội Thủy sản Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Thương vụ cùng Cơ quan Đại Sứ Quán Việt Nam tại Brazil và các tổ chức chính trị, xã hội nước sở tại tích cực vận động phía Brazil sớm gỡ bỏ lệnh tạm cấm nhập khẩu thủy sản của Việt Nam.

Hiện nay với sự tích cực thâm nhập thị trường của các doanh nghiệp Việt Nam, mỗi năm giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Braxin đạt hàng trăm triệu USD, góp phần đưa tổng kim ngạch thương mại 2 chiều của Việt Nam và Brazil triển vọng vượt mốc 4 tỷ trong năm 2015.

Thương vụ Việt Nam tại Brazil (Kiêm nhiệm Bô-li-vi-a, Guy-a-na, Pê-ru, Xu-ri-nam)

Nguồn: Báo Công Thương điện tử