Hội đồng Thương mại Brazil (CAMEX) đã quyết định kéo dài thời hạn giảm thuế NK cá trích đông lạnh thêm 5 tháng.

Thuế NK mặt hàng này được giảm từ 10% xuống còn 2%. Mức giảm thuế hết hạn vào 30/4 sẽ tiếp tục được kéo dài đến 30/9/2014.

Mục tiêu gia hạn thời gian giảm thuế của CAMEX là nhằm duy trì nguồn cung cá trích đông lạnh tại thị trường nội địa trong thời điểm tạm ngừng khai thác do lệnh cấm.

Tháng 11/2013, chính phủ Brazil đã cấm khai thác cá trích tại vùng biển của các thị trấn Macaé, Quissamã, Carapebus và Rio das Ostras thuộc bang Rio de Janeiro.

Lệnh cấm, có hiệu lực đến 15/2/2014, nhằm mục đích đảm bảo thời gian tái sinh nguồn lợi cho loài cá nổi này.

Nguồn: Vasep